Skip to content

เปิดขึ้นทะเบียนผู้สนใจ

สภาการแพทย์แผนไทย เปิดขึ้นทะเบียนผู้สนใจ ร่วมวิจัยและพัฒนา สมุนไพรเพื่อการแพทย์แผนไทย เช่น กัญชา กระท่อม ฟ้าทะลายโจร หรือ อื่นๆ

  • by

วันที่ 21 พ.ย. 65 สภาการแพทย์แผนไทย เปิดขึ้นทะเบียนผู้สนใจ ร่วมวิจัยและพัฒนา สมุนไพรเพื่อการแพทย์แผนไทย เช่น กัญชา กระท่อม ฟ้าทะลายโจร หรือ อื่นๆ โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถลงทะเบียนได้ผ่านทาง บัญชีไลน์ทางการของ “สภาการแพทย์แผนไทย” ได้ที่ LineID : @thaimedcare ผ่านทางเมนู “ขึ้นทะเบียนผู้สนใจการแพทย์แผนไทยเพื่อสังคม”… Read the rest