ท่านสามารถติดต่อสภาการแพทย์แผนไทยผ่านทางแบบฟอร์มด้านล่างนี้

สภาการแพทย์แผนไทย อาคาร 1 ชั้น 4 อาคารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

อีเมล : Thaimed.or.th@gmail.com , Thaimed.or.th.service@gmail.com 

เบอร์ติดต่อ : 02-5801157- 8
โทรศัพท์ฝ่ายอื่น ๆ
– ต่อ 12 งานวิชาการ / รับรองสถาบัน
– ต่อ 13 งานการเงินและบัญชี
– ต่อ 14 งานจัดสอบ
– ต่อ 15 งานกฎหมาย
– ต่อ 16 งานใบอนุญาต ใบรับรอง ใบแทน ใบแปล
– ต่อ 17 งานครูแพทย์แผนไทย งานอบรม

ข่าวล่าสุด

ท่านสามารถติดต่อสภาการแพทย์แผนไทยผ่านทางแบบฟอร์มด้านล่างนี้​

สภาการแพทย์แผนไทย อาคาร 1 ชั้น 4 อาคารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

อีเมล : Thaimed.or.th@gmail.com , Thaimed.or.th.service@gmail.com 

เบอร์ติดต่อ : 02-5801157- 8
โทรศัพท์ฝ่ายอื่น ๆ
– งานจัดอบรมครูฯ : 02-5801157 – 8 ต่อ 12
– งานการเงิน : 02-5801157 – 8 ต่อ 13
– งานกฎหมาย : 02-5801157 – 8 ต่อ 14
– งานใบอนุญาต : 02-5801157 – 8 ต่อ 15
– งานวิชาการ : 02-5801157 – 8 ต่อ 16
– งานบัตรสมาชิก : 02-5801157 – 8 ต่อ 17

02-580-0104

สถาบันผ่านการรับรองผู้ช่วยแพทย์แผนไทย