ที่ปรึกษา​

นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์

นางสาวจิตรณิญาณ์ ฐิติปัญญรัตน์

ที่ปรึกษา

นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์

นางสาวจิตรณิญาณ์ ฐิติปัญญรัตน์

ผู้แทน สมาคมหรือมูลนิธิ

นางสาวชัชวาล ชูวา

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

นายชุมสันต์ ฉายภักดี

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

นายจงกล เศรษฐกร

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

ที่ปรึกษา​

นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์

นางสาวจิตรณิญาณ์ ฐิติปัญญรัตน์