สถาบันผ่านการรับรองผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

Icon

รายชื่อสถาบันหรือสถานพยาบาลซึ่งได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้สำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (330 ชั่วโมง) 99.51 KB 2669 downloads

รายชื่อสถาบันหรือสถานพยาบาลซึ่งได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้สำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย...
Icon

รายชื่อสถาบันหรือสถานพยาบาลซึ่งได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้สำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (372 ชั่วโมง) 99.51 KB 2347 downloads

รายชื่อสถาบันหรือสถานพยาบาลซึ่งได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้สำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย...
Icon

หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (372ชั่วโมง) 1.77 MB 4893 downloads

หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (372ชั่วโมง) ...
Icon

หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (330ชั่วโมง) 207.10 KB 1870 downloads

หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (330ชั่วโมง) ...
  Icon

  รายชื่อสถาบันหรือสถานพยาบาลซึ่งได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้สำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (330 ชั่วโมง) 99.51 KB 2669 downloads

  รายชื่อสถาบันหรือสถานพยาบาลซึ่งได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้สำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย...
  Icon

  รายชื่อสถาบันหรือสถานพยาบาลซึ่งได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้สำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (372 ชั่วโมง) 99.51 KB 2347 downloads

  รายชื่อสถาบันหรือสถานพยาบาลซึ่งได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้สำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย...
  Icon

  หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (372ชั่วโมง) 1.77 MB 4893 downloads

  หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (372ชั่วโมง) ...
  Icon

  หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (330ชั่วโมง) 207.10 KB 1870 downloads

  หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (330ชั่วโมง) ...

   ครูผู้ช่วยแพทย์แผนไทย