Skip to content

พรบ.สถานพยาบาล

Icon

พระราชบัญญัติ สถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) 84.81 KB 5668 downloads

พระราชบัญญัติ สถานพยาบาล (ฉบับที่...
Icon

พระราชบัญญัติ สถานพยาบาล (ฉบับที่ 3) 92.26 KB 4459 downloads

พระราชบัญญัติ สถานพยาบาล (ฉบับที่...
Icon

พระราชบัญญัติ สถานพยาบาล (ฉบับที่ 2) 29.02 KB 1357 downloads

พระราชบัญญัติ สถานพยาบาล (ฉบับที่...
Icon

พระราชบัญญัติ สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 734 KB 2191 downloads

พระราชบัญญัติ สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ...
Icon

กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 112.90 KB 4789 downloads

กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล...
Icon

กฎกระทรวงว่าด้วยการประกอบกิจการสถานพยาบาล (ฉบับที่ 2) 75.05 KB 1514 downloads

กฎกระทรวงว่าด้วยการประกอบกิจการสถานพยาบาล...
Icon

กฏกระทรวงว่าด้วยการดำเนินการสถานพยาบาล 37.17 KB 1317 downloads

กฏกระทรวงว่าด้วยการดำเนินการสถานพยาบาล ...
Icon

กฏกระทรวงว่าด้วยการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อสถานพยาบาล 36.85 KB 751 downloads

กฏกระทรวงว่าด้วยการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อสถานพยาบาล ...
Icon

กฏกระทรวงว่าด้วยชื่อสถานพยาบาล 29.37 KB 750 downloads

กฏกระทรวงว่าด้วยชื่อสถานพยาบาล ...

ข่าวล่าสุด

พรบ.สถานพยาบาล

Icon

พระราชบัญญัติ สถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) 84.81 KB 5668 downloads

พระราชบัญญัติ สถานพยาบาล (ฉบับที่...
Icon

พระราชบัญญัติ สถานพยาบาล (ฉบับที่ 3) 92.26 KB 4459 downloads

พระราชบัญญัติ สถานพยาบาล (ฉบับที่...
Icon

พระราชบัญญัติ สถานพยาบาล (ฉบับที่ 2) 29.02 KB 1357 downloads

พระราชบัญญัติ สถานพยาบาล (ฉบับที่...
Icon

พระราชบัญญัติ สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 734 KB 2191 downloads

พระราชบัญญัติ สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ...
Icon

กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 112.90 KB 4789 downloads

กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล...
Icon

กฎกระทรวงว่าด้วยการประกอบกิจการสถานพยาบาล (ฉบับที่ 2) 75.05 KB 1514 downloads

กฎกระทรวงว่าด้วยการประกอบกิจการสถานพยาบาล...
Icon

กฏกระทรวงว่าด้วยการดำเนินการสถานพยาบาล 37.17 KB 1317 downloads

กฏกระทรวงว่าด้วยการดำเนินการสถานพยาบาล ...
Icon

กฏกระทรวงว่าด้วยการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อสถานพยาบาล 36.85 KB 751 downloads

กฏกระทรวงว่าด้วยการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อสถานพยาบาล ...
Icon

กฏกระทรวงว่าด้วยชื่อสถานพยาบาล 29.37 KB 750 downloads

กฏกระทรวงว่าด้วยชื่อสถานพยาบาล ...