กฎกระทรวงว่าด้วยการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต การออกแบบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตในการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

  • by
  • Version
  • Download 759
  • File Size 104.79 KB
  • File Count 1
  • Create Date พฤษภาคม 1 , 2563
  • Last Updated พฤษภาคม 13 , 2020

กฎกระทรวงว่าด้วยการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต การออกแบบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตในการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

กฎกระทรวงว่าด้วยการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต การออกแบบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตในการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒