สถาบันผ่านการรับรอง (ประยุกต์)

  • by
  • Version
  • Download 389
  • File Size 103.01 KB
  • File Count 1
  • Create Date เมษายน 29 , 2563
  • Last Updated พฤศจิกายน 17 , 2020

สถาบันผ่านการรับรอง (ประยุกต์)

รายชื่อสถาบันที่จัดการศึกษาระดับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา สาขาการแพทย์แผนไทย ที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรองตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖