สถาบันผ่านการรับรอง (ประยุกต์)

  • by
  • Version
  • Download 704
  • File Size 111.43 KB
  • File Count 1
  • Create Date เมษายน 29 , 2563
  • Last Updated มกราคม 12 , 2021

สถาบันผ่านการรับรอง (ประยุกต์)

รายชื่อสถาบันที่จัดการศึกษาระดับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา สาขาการแพทย์แผนไทย ที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรองตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖