ประกาศคณะอนุกรรมการ การจัดสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยฉบับที่ 50/2562 เรื่อง ระเบียบปฏิบัติในการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12(2)(ก)

  • by