ขอเชิญชวนสมาชิกพี่น้องแพทย์แผนไทย ร่วมงานวันสถาปนา “สภาการแพทย์แผนไทย” ใน วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 นี้ด่วน!!! รับจำนวนจำกัด เพียงแค่ 300 ที่นั่งเท่านั้น โดย “ไม่มีค่าใช้จ่าย” “ฟรีตลอดงาน”

  • by

*** วันที่ 9 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ***

แบบฟอร์มการลงทะเบียน