Skip to content

คำเเถลงการณ์ นายกสภาการเเพทย์แผนไทย เรื่อง การนวดตอกเส้น

ด้วยสภาการเเพทย์แผนไทยขอเรียนชี้เเจงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง “การนวดตอกเส้น” ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการเเพทย์แผนไทยประยุกต์เเละบุคคลที่สนใจได้ทราบ ตามเอกสารเเนบนี้