คำเเถลงการณ์ นายกสภาการเเพทย์แผนไทย

  • by

คำเเถลงการณ์ นายกสภาการเเพทย์แผนไทย เกี่ยวกับการออกรายการทางสื่อโทรทัศน์ เรื่อง  สภาการเเพทย์แผนไทยฯ