ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ

  • by

เรื่อง ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งเลือกกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๑๕ (๕) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖