ประกาศรายชื่อบัตรสมาชิกที่ไปรษณีย์ตีกลับสำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

  • by

รายชื่อผู้ที่ขอทำบัตรสมาชิกและหนังสือสำคัญการเป็นสมาชิกที่ทาง สภาการแพทย์แผนไทยได้ดำเนินการจัดส่งไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว แต่ไปรษณีย์ปลายทางตีจดหมายกลับมายังสภาการแพทย์แผนไทย ตามประกาศรายชื่อดังนี้