ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรผู้ใช้กัญชาทางการเเพทย์แผนไทย รุ่นที่ 1 เเละ รุ่นที่ 2

  • by

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรม กำหนดวัน เวลา สถานที่อบรม รายละเอียดรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายดังนี้
รุ่นที่ 1 วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562
รุ่นที่ 2 วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562
สถานที่จัดอบรม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 3 กรมการเเพทย์แผนไทยเเละการเเพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

หมายเหตุ…ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรม ฯ เเต่ไม่ปรากฎรายชื่อตามเอกสารเเนบท้าย จะเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรม ฯ รุ่นที่ 4 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2562