ประกาศสำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเลขาธิการสภาการแพทย์แผนไทย ตำแหน่งวิชาการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

  • by

ตามที่ สำนักงานสภาการแพทย์แผนไทยได้เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเลขาธิการสภาการแพทย์แผนไทย ตำแหน่งวิชาการ จำนวน 1 ตำแหน่ง ไปเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้สำนักงานมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย จึงขอขยายระยะเวลาการรับสมัคร