ประกาศ เรื่อง สภาการเเพทย์แผนไทยร่างพระราชบัญญัติยาเพิ่มเติม ของสำนักงานอย. จึงขอความร่วมมือสมาชิกเเสดงข้อเสนอเเนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับ พรบ.ยา (ฉบับเพิ่มเติม)

  • by

ประกาศ เรื่อง สภาการเเพทย์แผนไทย ได้เเต่งตั้งคณะทำงานพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติยา ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ฉบับ แก้ไขโดยสภาการแพทยแ์ผนไทย) ได้ข้อสรุปตามตารางที่เเนบมาพร้อมนี้  ทางสภาการเเพทย์แผนไทย ขอความร่วมมือของสมาชิกทุกท่าน  ที่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สามารถส่งข้อเสนอเเนะมาได้ที่อีเมล์สภาการเเพทย์แผนไทย E-mail: thaimed.or.th@gmail.com หรือ ช่องทางแฟนเพจ: สภาการแพทย์แผนไทยเพื่อทางสภาฯจะได้ดำเนินการพิจารณา พระราชบัญญัติยา(ฉบับ แก้ไขโดยสภาการแพทยแ์ผนไทย) ต่อไป