ประชาสัมพันธ์ขอเชิญสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทยและผู้ที่สนใจภาคใต้เข้าอบรม หลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์

  • by

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทยภาคใต้เข้าอบรม หลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย วันที่ 4 ตุลาคม 2562 (รุ่นที่3) หมดเขตรับสมัครและชำระเงินภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2562 สถานที่จัดอบรม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 10 โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ใบสมัครอบรมการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย

กำหนดการจัดอบรมหลักสูตรการใช้กัญชา