ประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักสูตรการแพทย์แคนนาบินอยด์เรื่องการใช้ยากัญชารักษาผู้ป่วย-แผนปัจจุบันและแผนไทยรุ่น 9-10(40ชม.)และ หลักสูตรการแพทย์แคนนาบินอยด์ร่วมสมัย(เดินป่า-หาสมุนไพร-ปรุงยา)วันที่17-21 กพ.62(60ชม.)

  • by