ประมวลภาพพิธีมอบบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือกิจกรรมสู้ภัยโควิด-19 จาก บริษัท ซี.พี.คอนซูเมอร์โพรดักส์ จำกัด…

  • by