ผลการคัดเลือกผู้จัดการด้านปฏิบัติงาน

  • by

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้จัดการด้านปฏิบัติงาน ตามที่สภาการแพทย์แผนไทยได้ทำการคัดเลือกผู้จัดการด้านปฏิบัติงาน ประจำสำนักงานเลขาธิการสภาการแพทย์แผนไทย