ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่สภาการแพทย์แผนไทย

  • by

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย เรื่องผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่สภาการแพทย์แผนไทย ตามที่สภาการแพทย์แผนไทยได้ดำเนินการคัดเลือกเจ้าหน้าที่สภาการแพทย์แผนไทย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 ตำแหน่ง และ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง