Skip to content

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสภาฯ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย ตามระเบียบสภาการแพทย์แผนไทยตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 ตำแหน่ง และ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง