เรียนเชิญ คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์ กรอกข้อมูล แบบสำรวจประมาณการใช้พืชกัญชาและตำรับยาที่มีส่วนผสมกัญชาเพื่อเป็นฐานข้อมูลเสนอต่อหน่วยงานการผลิต ตั้งแต่วันที่ 1-15 ตุลาคม พ.ศ.2562

  • by

แบบสำรวจประมาณการใช้พืชกัญชาและตำรับยาที่มีส่วนผสมกัญชาเพื่อเป็นฐานข้อมูลเสนอต่อหน่วยงานการผลิต