ประกาศฉบับที่ 7/2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยฯ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ขั้นตอนที่ 1และ2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564