ประกาศฉบับที่ 25/2564 เรื่อง ข้อปฏิบัติการจัดสอบและมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในการสอบความรู้วิชาชีพการแพทย์แผนไทยฯ ตามมาตรา 12(2)(ข) ประจำปี พ.ศ. 2564

  • by