ประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย โดยสมาชิกประสงค์จัดส่งไปรษณีย์ และประสงค์มารับด้วยตนเอง ประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

  • by