ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมอบรมการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย สำหรับแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และหมอพื้นบ้านที่ได้รับรอง ในเขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 21 กรกฏาคม 2563

  • by

ใบตอบรับ.. (ส่งใบตอบรับภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563)

สอบถามเพิ่มเติม สำนักงานจัดการกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย โทร. 02-149-5647