ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting : Zoom Cloud Meeting)

  • by

ลิงค์การเข้าอบรบผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting : Zoom Cloud Meeting)