ประกาศฉบับที่ 29/2563 เรื่องการอบรมยกระดับหมอพื้นบ้านเพื่อเตรียมเป็นแพทย์พื้นบ้าน โดยเครือข่ายภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านเชียงใหม่

  • by