พฤศจิกายน 6, 2561

ประกาศฉบับที่ 43/2561 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิขออนุญาตขึ้นทะเบียนและรับหนังสือสำคัญแสดงการเป็นครูแพทย์แผนไทยประเภท (ก) ตามข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561

  • by

ประกาศสภาการเเพทย์แผนไทย ฉบับที่ ๔๓ / ๒๕๖๑ เรื่องรายชื่อผู้ที่มีสิทธิขออนุญาตขึ้นทะเบียนเเละรับหนังสือสำคัญเเสดงการเป็นครูแพทย์แผนไทยประเภท (ก) ตามข้อบังคับสภาการเเพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

image_pdfimage_print
Read the rest

ประกาศฉบับที่ ๔๓ / ๒๕๖๑ เรื่องรายชื่อผู้ที่มีสิทธิขออนุญาตขึ้นทะเบียนเเละรับหนังสือสำคัญเเสดงการเป็นครูแพทย์แผนไทยประเภท (ก) ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศสภาการเเพทย์แผนไทย ฉบับที่ ๔๓ / ๒๕๖๑ เรื่องรายชื่อผู้ที่มีสิทธิขออนุญาตขึ้นทะเบียนเเละรับหนังสือสำคัญเเสดงการเป็นครูแพทย์แผนไทยประเภท (ก) ตามข้อบังคับสภาการเเพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

image_pdfimage_print
Read the rest

ประกาศฉบับที่ ๔๒/๒๕๖๑ เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการสภาการเเพทย์แผนไทยฯ แทนตำแหน่งที่ว่างลง

ประกาศสภาการเเพทย์แผนไทย ฉบับที่ ๔๒/๒๕๖๑ เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการสภาการเเพทย์แผนไทย วาระ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  เพื่อดำรงตำแหน่งต่างๆ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๕๖ แทนตำแหน่งที่ว่างลง

image_pdfimage_print
Read the rest
image_pdfimage_print