ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย เรื่องขอความร่วมมือรวบรวมผลการรักษาคนไข้โควิด-19