ประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย โดยสมาชิกประสงค์จัดส่งไปรษณีย์ เเละประสงค์มารับด้วยตนเอง ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2564