ประกาศรายชื่อผู้ที่สามารถรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย ได้ที่งานนวดไทย มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมฯ ประจำปี 2563 ณ บูธสภาการแพทย์แผนไทย (โซน C บูธ 19-20) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร