ประมวลภาพ สภาการแพทย์แผนไทย ร่วมกับ สโมสรโรตารี่ ปทุมวัน คลินิกธรรมานามัย และสหคลินิกดีสปายน์ ช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19

  • by