ประชาสัมพันธ์ การสมัครเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย (ต่ออายุ) ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting:Zoom Clud Meeting)

แบบตอบรับการลงทะเบียนเข้ารับการอบรมผ่านทาง Google Form (ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564)

สอบถามเพิ่มเติม สำนักงานจัดการกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย โทร. 02-149-5647