สถาบันผ่านการรับรอง ก

สถาบันผ่านการรับรอง ตามมาตรา 12(2)(ก)

  • by

รายชื่อสถาบันหรือสถานพยาบาลซึ่งได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้สำหรับการฝึกอบรมในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556… Read the rest