ประกาศคณะอนุกรรมการการแพทย์พื้นบ้านไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประเมินความรู้ ผู้ที่ส่วนราชการรับรองความรู้การแพทย์พื้นบ้ายไทย เพื่อเป็นสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทยและขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านการแพทย์พื้นบ้านไทย พ.ศ. 2564  • Version
  • Download 146
  • File Size 283.44 KB
  • File Count 1
  • Create Date สิงหาคม 26 , 2564
  • Last Updated สิงหาคม 26 , 2021