หลักสูตรการแพทย์แผนไทย” ของสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง แยกตามสาขาเภสัชกรรมไทย เวชกรรมไทย นวดไทย และผดุงครรภ์ไทย สามารถดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลด้านล่าง…

 ดาวน์โหลดไฟล์ : หลักสูตรการแพทย์แผนไทยสาขาเภสัชกรรมไทย
 ดาวน์โหลดไฟล์ : หลักสูตรการแพทย์แผนไทยสาขาเวชกรรมไทย
 ดาวน์โหลดไฟล์ : หลักสูตรการแพทย์แผนไทยสาขาการนวดไทย
 ดาวน์โหลดไฟล์ : หลักสูตรการแพทย์แผนไทยสาขาการผดุงครรภ์ไทย

 

แชร์ข้อมูลหน้านี้ให้เพื่อน
  • 33
    Shares