ประกาศฉบับที่ 34/2561 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ในวิชาชีพฯ ตามมาตรา 12(2)(ก) ภาคทฤษฎี ประจำปี 2561 (เพิ่มเติม)

  • by

ประกาศคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย ฉบับที่ ๓๔/๒๕๖๑ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ในวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ก) เเห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๕๖ ภาคทฤษฎี ประจำปี ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)