ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  • by

สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม พ.ศ. …. ต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาควบคุมการประกอบวิชาชีพธรณีวิทยาและอนามัยสิ่งแวดล้อมนั้น คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาฯ และให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปได้ เพื่อให้สอดรับกับพระราชกฤษฎีเมื่อมีผลใช้บังคับ

ทางสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงจำเป็นต้องได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน จึงใคร่ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามออนไลน์ โดยสามารถ Scan QR Cord ด้านล่าง ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒

ตามเอกสารแนบ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *