Skip to content

ภาพกิจกรรม

S__84000785

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2565 เวลา 13:30 น. » พท.ดร.ชนิญญา ชัยสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย เข้าพบประธานคณะกรรมาธิการสาธารณสุข *ยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์เพื่อสนับสนุนการกำหนดให้ตำแหน่งแพทย์แผนไทยได้รับเงินเพิ่ม สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ซึ่งท่านประธานกรรมาธิการรับว่าจะทำหนังสือสนับสนุนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและเชิญผู้เกี่ยวข้องมาสอบถาม เพื่อผลักดันให้มีการดำเนินการตามข้อเรียกร้อง *โอกาสนี้ท่านประธานคณะกรรมาธิการได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับการรับตำแหน่งนายกสภาการแพทย์แผนไทยของ พท.ดร.ชนิญญา ชัยสุวรรณ ซึ่งเป็นที่ปรึกษากรรมาธิการด้วย

ข่าวล่าสุด

ภาพกิจกรรม

S__84000785

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2565 เวลา 13:30 น. » พท.ดร.ชนิญญา ชัยสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย เข้าพบประธานคณะกรรมาธิการสาธารณสุข *ยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์เพื่อสนับสนุนการกำหนดให้ตำแหน่งแพทย์แผนไทยได้รับเงินเพิ่ม สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ซึ่งท่านประธานกรรมาธิการรับว่าจะทำหนังสือสนับสนุนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและเชิญผู้เกี่ยวข้องมาสอบถาม เพื่อผลักดันให้มีการดำเนินการตามข้อเรียกร้อง *โอกาสนี้ท่านประธานคณะกรรมาธิการได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับการรับตำแหน่งนายกสภาการแพทย์แผนไทยของ พท.ดร.ชนิญญา ชัยสุวรรณ ซึ่งเป็นที่ปรึกษากรรมาธิการด้วย