รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย

  • by

ประกาศสำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย
ด้วยสำนักงานสภาการแพทย์แผนไทยมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย
รายละเอียดตามเอกสารไฟล์แนบด้านล่าง