สภาการแพทย์แผนไทย และ ม.รังสิต เข้ายื่นหนังสือต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องขอให้ยกเลิกคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตรกัญชา

  • by

สภาการแพทย์แผนไทยนำโดย พลเรือเอกชาญชัย เจริญสุวรรณ และ ม.รังสิต นำโดย อ.ปานเทพ พงษ์พันธ์ เข้ายื่นหนังสือต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องขอให้ยกเลิกคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตรกัญชา เพื่อป้องกันการผูกขาดการใช้ประโยชน์กันชาจากกลุ่มทุนและกลุ่มผู้มีอำนาจ
นายปานเทพ พงษ์พันธ์ คณะบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวภายหลังเดินทางมายื่นหนังสือต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ว่า ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยรังสิตและสภาการแพทย์แผนไทยได้เดินทางมายื่นคำสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิบัตร เพิกถอนการประกาศโฆษณาและไม่รับคำขอจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์จากสารสกัดที่มาจากพืชกัญชาหรือมีส่วนผสมของกัญชาทันที ทั้งนี้ ได้มีการขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ และคาดว่าเรื่องนี้จะต้องได้ข้อสรุปก่อนวันที่ 23 มกราคม 2562
“ในวันนี้คณะกรรมาธิการพิจารณาพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ได้มีการหารือร่วมกับไบโอไทย นักวิชาการจากกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาพประชาชน(เอฟที ว็อช) รวมถึงคณะนิติศาสตร์ ม.รังสิต เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิบัตรกัญชาและแนวทางการคุ้มครองทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้าน และคาดว่าทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติใน(สนช.) จะได้ข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องกัญชาและยาเสพติดให้โทษทางเราก็อยากขอให้คณะฯพิจารณาให้ถี่ถ้วน เพราะเรื่องนี้ประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และอาจมีผลต่อคะแนนเสียงของการเลือกตั้งในครั้งนี้อีกด้วย”นายปานเทพ กล่าว
นายปานเทพ กล่าวต่อว่า ทาง ม.รังสิตได้รับทราบข้อเท็จจริงว่าได้มีการยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์จากสารสกัดที่มาจากพืชกัญชาหรือส่วนผสมของกัญชา รวมทั้งสิ้น 31 คำขอ ซึ่งในจำนวนนี้มีคำขอจดสิทธิบัตรที่ได้ประกาศโฆษณาคำขอสิทธิบัตรไปแล้ว จำนวน 5 คำขอ มีการยื่นคำขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ จำนวน 1 คำขอ และคำขอที่เหลืออยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการตรวจสอบคำขอจดสิทธิบัตรตามกระบวนการของพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งจากข้อเท็จจริงดังกล่าว อาจทำให้ชาติและประชาชนเสียผลประโยชน์หากมีการผูกขาดในการใช้การประดิษฐ์ และยังมีความกังวลในเรื่อง ของการคงคำขอรับสิทธิบัตรของบริษัทต่างชาติไว้ ซึ่งเป็นคนขอที่ผิดกฎหมายจึงอยากจะให้ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดการเรื่องนี้ให้เร็วที่สุด
พลเรือเอกชาญชัย เจริญสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย กล่าวว่า ทางสภาการแพทย์แผนไทยมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันกับ ม.รังสิต ซึ่งจากการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีการดำเนินการดังนี้ 1.ขอให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนสิทธิบัตรทำการเพิกถอนสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์จากสารสกัดกัญชาทุกฉบับที่ได้จดทะเบียนแล้ว(ถ้ามี) 2.ขอให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์จากสารสกัดกัญชาทุกฉบับที่รับคำขอดำเนินการยกคำร้องขอจดทะเบียนสิทธิบัตรทุกฉบับ
พลเรือเอกชาญชัย กล่าวอีกว่า 3.ขอให้กรมทรัพย์สินทางปัญญ ากำหนดกฎที่เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขหรือออกระเบียบให้มีการตรวจสอบว่า คำขอรับสิทธิบัตรใดเป็นการขัดหรือมีผลกระทบต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 หรือไม่ ก่อนมีการจดทะเบียนสิทธิบัตรนั้นๆ รวมถึงส่งข้อมูลรายละเอียด เพื่อให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะที่เป็นหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบตามกฏหมายตรวจสอบพิจารณาตามหน้าที่ และอำนาจ และ 4.ขอให้ดำเนินการตามคำขอทั้ง 3 ข้อ ภายในกำหนด 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้หากมีเหตุขัดข้องประการใดโปรดแจ้งให้ทราบด้วย เพื่อสภาการแพทย์แผนไทย จะได้พิจารณาดำเนินการ ภายใต้กรอบของกฎหมายต่อไป

แหล่งที่มา : www.matichon.co.th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *