สมาชิกสภาการแพทย์แผนไทย ทุกท่าน หากสมาชิกท่านใดติดขัดในการจัดส่งบัตรเลือกตั้ง สมาชิกสภาการแพทย์แผนไทยสามารถใช้เอกสารชุดนี้แสดงให้เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทย