ไม่มีหมวดหมู่

ประกาศฉบับที่ 36/2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12(2)(ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)

  • by

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12(2)(ก) ศูนย์สอบภาคกลาง (เพิ่มเติม)

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12(2)(ก) ศูนย์สอบภาคเหนือ (เพิ่มเติม)

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12(2)(ก) ศูนย์สอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เพิ่มเติม)

Read the rest

ประกาศรายชื่อทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ที่ไปรษณีย์ตีกลับสำนักงานสภาฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

  • by

ประกาศรายชื่อทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ที่ไปรษณีย์ตีกลับสำนักงานสภาฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

Read the rest

สภาการแพทย์แผนไทย และ ม.รังสิต เข้ายื่นหนังสือต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องขอให้ยกเลิกคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตรกัญชา

  • by

สภาการแพทย์แผนไทยนำโดย พลเรือเอกชาญชัย เจริญสุวรรณ และ ม.รังสิต นำโดย อ.ปานเทพ พงษ์พันธ์ เข้ายื่นหนังสือต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องขอให้ยกเลิกคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตรกัญชา เพื่อป้องกันการผูกขาดการใช้ประโยชน์กันชาจากกลุ่มทุนและกลุ่มผู้มีอำนาจ
นายปานเทพ พงษ์พันธ์ คณะบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวภายหลังเดินทางมายื่นหนังสือต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ว่า ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยรังสิตและสภาการแพทย์แผนไทยได้เดินทางมายื่นคำสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิบัตร เพิกถอนการประกาศโฆษณาและไม่รับคำขอจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์จากสารสกัดที่มาจากพืชกัญชาหรือมีส่วนผสมของกัญชาทันที ทั้งนี้ ได้มีการขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ และคาดว่าเรื่องนี้จะต้องได้ข้อสรุปก่อนวันที่ 23 มกราคม 2562
“ในวันนี้คณะกรรมาธิการพิจารณาพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ได้มีการหารือร่วมกับไบโอไทย นักวิชาการจากกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาพประชาชน(เอฟที ว็อช) รวมถึงคณะนิติศาสตร์ ม.รังสิต เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิบัตรกัญชาและแนวทางการคุ้มครองทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้าน และคาดว่าทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติใน(สนช.) จะได้ข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องกัญชาและยาเสพติดให้โทษทางเราก็อยากขอให้คณะฯพิจารณาให้ถี่ถ้วน เพราะเรื่องนี้ประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และอาจมีผลต่อคะแนนเสียงของการเลือกตั้งในครั้งนี้อีกด้วย”นายปานเทพ กล่าว
นายปานเทพ กล่าวต่อว่า ทาง ม.รังสิตได้รับทราบข้อเท็จจริงว่าได้มีการยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์จากสารสกัดที่มาจากพืชกัญชาหรือส่วนผสมของกัญชา รวมทั้งสิ้น 31 คำขอ ซึ่งในจำนวนนี้มีคำขอจดสิทธิบัตรที่ได้ประกาศโฆษณาคำขอสิทธิบัตรไปแล้ว จำนวน 5 คำขอ มีการยื่นคำขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ จำนวน 1 คำขอ และคำขอที่เหลืออยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการตรวจสอบคำขอจดสิทธิบัตรตามกระบวนการของพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งจากข้อเท็จจริงดังกล่าว อาจทำให้ชาติและประชาชนเสียผลประโยชน์หากมีการผูกขาดในการใช้การประดิษฐ์ และยังมีความกังวลในเรื่อง ของการคงคำขอรับสิทธิบัตรของบริษัทต่างชาติไว้ ซึ่งเป็นคนขอที่ผิดกฎหมายจึงอยากจะให้ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดการเรื่องนี้ให้เร็วที่สุด
พลเรือเอกชาญชัย เจริญสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย กล่าวว่า ทางสภาการแพทย์แผนไทยมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันกับ ม.รังสิต ซึ่งจากการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีการดำเนินการดังนี้ 1.ขอให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนสิทธิบัตรทำการเพิกถอนสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์จากสารสกัดกัญชาทุกฉบับที่ได้จดทะเบียนแล้ว(ถ้ามี) 2.ขอให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์จากสารสกัดกัญชาทุกฉบับที่รับคำขอดำเนินการยกคำร้องขอจดทะเบียนสิทธิบัตรทุกฉบับ
พลเรือเอกชาญชัย กล่าวอีกว่า 3.ขอให้กรมทรัพย์สินทางปัญญ ากำหนดกฎที่เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขหรือออกระเบียบให้มีการตรวจสอบว่า คำขอรับสิทธิบัตรใดเป็นการขัดหรือมีผลกระทบต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 หรือไม่ ก่อนมีการจดทะเบียนสิทธิบัตรนั้นๆ รวมถึงส่งข้อมูลรายละเอียด เพื่อให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะที่เป็นหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบตามกฏหมายตรวจสอบพิจารณาตามหน้าที่ และอำนาจ และ … Read the rest

ประกาศ เรื่อง การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 31/2561 เพื่อนำเสนอตารางสรุปการเเก้ไขร่าง พรบ.ยา พ.ศ. …

  • by

ตามที่มีการประชุมคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 31/2561 ในวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. เเละได้มีการเชิญสภาวิชาชีพด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับ ร่าง พรบ.ยา พ.ศ. ….. เพื่อติดตามข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ พรบ.ยา พ.ศ. … นั้น ซึ่งในเบื้องต้น ไม่ได้เชิญสภาการเเพทย์แผนไทยเข้าร่วมการประชุม นายกสภาการเเพทย์แผนไทยในฐานะผู้บริหารสภาการเเพทย์แผนไทย ได้ทำหนังสือถึง นายเเพทย์เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการสาธารณสุข ขณะนี้ ทางสำนักเลขาคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เเจ้งมายังสภาการเเพทย์แผนไทย ให้เข้าร่วมประชุมในวันเเละเวลาดังกล่าวได้ ซึ่งสภาการเเพทย์แผนไทย จะได้นำเสนอตารางสรุปการเเก้ไขร่าง พรบ.ยา พ.ศ. … ที่ได้ข้อยุติจากคณะทำงานพิจารณาให้คณะกรรมาธิการสาธารณสุข ดำเนินการต่อไป

Read the rest