ไม่มีหมวดหมู่

ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SME ฝ่าฟันวิกฤตโควิค – 19

  • by

สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SME ฝ่าฟันวิกฤตโควิด – 19

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่​ : คุณสุทธิยา ไชยศร (บิว) 092 223 4143​ และ คุณจารุวรรณ ชื่นชม (อร) 082 450 2634 ​ ​
แฟกซ์ : 02 564 2737​ E-mail : ismed.spawellness@gmail.com​ … Read the rest

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 49/2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิขออนุญาตขึ้นทะเบียนและรับหนังสือสำคัญแสดงการเป็นครูแพทย์แผนไทย ตามข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2560

ขอหนังสือสำคัญแสดงการเป็นครูแพทย์แผนไทยRead the rest