Skip to content

ไม่มีหมวดหมู่

ข้อบังคับสภาฯ การศึกษาต่อเนื่องของการแพทย์แผนไทยฯ ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 7 สิงหาคม 2566

 ▶️ ดาวน์โหลดข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทยว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ การศึกษาต่อเนื่องของการแพทย์แผนไทย เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ได้ที่

คำสั่งสภาการแพทย์แผนไทย ที่ 49/2565

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและส่งเสริมการศึกษาวิจัยต่อเนื่อง ตามมาตรา 12(2) ก

▶️ ดาวน์โหลด คำสั่งสภาการแพทย์แผนไทย ที่ 49/2565 ได้ที่

 📌 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ระบบไลน์ทางการ “สภาการแพทย์แผนไทย”

ID LINE : thaimedcare หรือ คลิ๊กที่ https://lin.ee/oT7LX3RRead the rest

ทะเบียนรายชื่อหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย ตามที่ สภาการแพทย์แผนไทย กำหนดหรือรับรอง จนถึงวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

รายชื่อหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย ตามที่ สภาการแพทย์แผนไทย กำหนดหรือรับรอง

1) หลักสูตร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
2) หลักสูตร วิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย อนุมัติเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐
3) หลักสูตร วิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย อนุมัติเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓
4) หลักสูตร วิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเภสัชกรรมไทย อนุมัติเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓
5) หลักสูตร วิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทการผดุงครรภ์ไทย อนุมัติเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓
6) หลักสูตร การแพทย์พื้นบ้านไทย : การตอกเส้นเพื่อการบำบัด อนุมัติเมื่อ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
7) หลักสูตร หัตถการทางการแพทย์แผนไทย : เหยียบเหล็ก อนุมัติเมื่อ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
8) หลักสูตร หัตถการทางการแพทย์แผนไทย : การขิดเส้น อนุมัติเมื่อ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
9) หลักสูตร การนวดไทย : นวดอันตพฤก (จตุรพฤกษ์) อนุมัติเมื่อ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
10) หลักสูตร การนวดไทย : นวดไทยสำหรับนักกีฬา อนุมัติเมื่อ วันที่ ๓ … Read the rest

สภาแพทย์ฯ ประกาศรับสมัครสมาชิก ตามความในข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยการเป็นสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2566 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2566

อ่านรายละเอียดประกาศฯ เพิ่มเติม…

📌 ติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่ ระบบไลน์ทางการ “สภาการแพทย์แผนไทย”

ID LINE : thaimedcare หรือ คลิ๊กที่ https://lin.ee/oT7LX3RRead the rest