อบรมการใช้กัญชา

การอบรมการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting วันที่ 22 มีนาคม 2565

คำชี้แจงการเข้าอบรมออนไลน์ หลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย
1.เข้าอบรมผ่านระบบออนไลน์ (E-meeting : Zoom Cloud Meeting) วันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 18.30 น. (หลักสูตร 8 ชั่วโมง)
2. คุณสมบัติผู้เข้ารับการสมัคร2.1 แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และหมอพื้นบ้านที่ได้รับรอง
2.2 มีใบประกอบวิชาชีพการแผนไทย ด้านเวชกรรมไทย (พท.ว.) หรือ ใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (พท.ป.) หรือใบรับรองหมอพื้นบ้าน
2.3 ปฏิบัติงานในหน่วยงานสาธารณสุขของรัฐ/เอกชน/สถาบันการศึกษาหรือสถานพยาบาล ด้านการแพทย์แผนไทย/การแพทย์แผนไทยประยุกต์
2.4 สามารถเข้ารับการฝึกอบรมตลอดระยะเวลาตามที่กำหนด (ระยะเวลา 1 วัน 08.30-18.30 น.)

Read the rest

การอบรมการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย (ต่ออายุ) วันที่ 21-27 ก.ย. 2564

  • by

คำชี้แจงการเข้าอบรมออนไลน์ หลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย (ต่ออายุ)

ผ่านระบบการจัดการเรียนรู้ (DTAM E-Learning)

1.เข้าอบรมผ่านระบบการจัดการเรียนรู้ (DTAM E-Learning)

ระยะเวลาการอบรม ตั้งแต่ วันที่ 21 – 27 กันยายน พ.ศ. 2564

สามารถเข้ารับการอบรม ได้ในช่วงเวลาที่กำหนด

2. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม ได้แก่

2.1 ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

2.2 ผู้ประกอบวิชาชีพการแผนไทยประยุกต์

2.3 หมอพื้นบ้าน ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ. 2562

หมายเหตุ ทั้ง 3 กลุ่ม ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชา ทางการแพทย์แผนไทยมาแล้ว และใบประกาศนียบัตรจะหมดอายุภายในปี 2564 เท่านั้น

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม สำนักงานจัดการกัญชาและกระท่องทางการแพทย์แผนไทย โทร. 021495647

ระบบการจัดการเรียนรู้ (DTAM E-Learning) Read the rest

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรผู้ใช้กัญชาทางการเเพทย์แผนไทย รุ่นที่ 4 วันที่ 29 ตุลาคม 2562

  • by

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรม กำหนดวัน เวลา สถานที่อบรม รายละเอียดรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายดังนี้

สถานที่จัดอบรม ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

หมายเหตุ…หากผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมฯ ท่านใดส่งเอกสารมาทางอีเมล ให้นำเอกสารมาส่งในวันที่อบรมRead the rest

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย อบรมวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ที่ยังไม่ได้มารับด้วยตนเอง

  • by

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย อบรมวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ที่ยังไม่ได้มารับด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

มารับได้ด้วยตนเองที่ สภาการแพทย์แผนไทย อาคาร 1 ชั้น 4 กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ถนน ติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี

ในวันและเวลาราชการ
วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.
(เปิดทำการตามวันและเวลาราชการ – ปิดพักเที่ยง 12.00-13.00 น. / ปิดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

Read the rest

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การใช้กัญชาทางการแพทย์ (รุ่นที่4)

  • by

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การใช้กัญชาทางการแพทย์ วันที่ 29 ตุลาคม 2562 (รุ่นที่4) หมดเขตรับสมัครและชำระเงินวันที่ 25 ตุลาคม 2562 สถานที่จัดอบรม ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม วันที่ 25 ตุลาคม 2562”

รายละเอียดเพิ่มเติม (สามารถดาวน์โหลด”ใบสมัครอบรมได้ที่ลิ้งด้านล่าง”)

Read the rest

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทยและผู้ที่สนใจภาคใต้เข้าอบรม หลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์

  • by

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทยภาคใต้เข้าอบรม หลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย วันที่ 4 ตุลาคม 2562 (รุ่นที่3) หมดเขตรับสมัครและชำระเงินภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2562 สถานที่จัดอบรม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 10 โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ใบสมัครอบรมการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย

กำหนดการจัดอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาRead the rest

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การใช้กัญชาทางการแพทย์

  • by

ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การใช้กัญชาทางการแพทย์ ระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2562 (รุ่นที่1) และ วันที่ 17 กันยายน 2562 (รุ่นที่2) หมดเขตรับสมัครและชำระเงินวันที่ 11 กันยายน 2562 สถานที่จัดอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 3 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรมในวันที่ 12 กันยายน 2562

(สามารถดาวน์โหลด”ใบสมัครอบรมได้ที่ลิ้งด้านล่าง”)

Read the rest